นกยูงอินเดียขาว (Indian peafowl)

  • Indian peafowl
Indian peafowl

นกยูงอินเดียขาว (Indian peafowl)

เป็นนกยูงชนิดหนึ่ง  พบกระจายพันธุ์ในประเทศอินเดีย, ปากีสถาน, เนปาล, บังกลาเทศ, ภูฏาน และศรีลังกา นกยูงอินเดียตัวผู้ตัวเต็มวัย เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูสืบพันธุ์จะมีขนคลุมหางที่ยาวออกมา ประมาณ 2 เท่าของลำตัวหรือประมาณ 150 เซนติเมตร ประกอบด้วยขน 2 ประเภทด้วยกัน คือ ขนที่มีวงกลม ซึ่งเรียกว่า “แววมยุรา” และขนที่อยู่บริเวณขอบ เรียกว่า “T Feathers” ซึ่งบริเวณนี้จะไม่มีแววมยุรา ขนคลุมหางของนกยูงหนึ่งตัวจะประกอบด้วยขนคลุมหางประมาณ 200 เส้น แบ่งเป็นขนที่มีแววมยุรา ประมาณ 170 เส้น และขนคลุมหางที่เป็นขอบหรือ T-feathers อีกประมาณ 30 เส้น ซึ่งขนคลุมหางนี้จะมีเพื่อการเกี้ยวพาราสีตัวเมียในฤดูสืบพันธุ์ ที่เรียกว่า “การรำแพน”

วีว่า ฟอเรสต้า ฟาร์ม - Viva Foresta Farm

วีว่า ฟอเรสต้า ฟาร์ม (Viva Foresta Farm) เป็นฟาร์มแกะ และ ฟาร์มของเหล่าสัตว์น้อยใหญ่แสนน่ารัก สัตว์แปลกๆ ที่หาดูยาก

วีว่า ฟอเรสต้า ฟาร์มแห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดจันทบุรี  ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอนายายอาม พื้นที่ฟาร์มมีขนาดกว่า 31 ไร่

Contact

ตั้งอยู่เลขที่ 2/2 หมู่ 3 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 22160
Phone: 091 007 7770

Follow Us